top of page

Domov / Holistická diagnostika VITALFELD

 

Holistická diagnostika VITALFELD je MERACÍ SYSTÉM ZALOŽENÝ NA FYZIKE.

 

Všetky vyhlásenia o účinnosti technológie Vitalfeld sú založené na našich dlhoročných pozorovaniach, výskumoch, štúdiách, ako aj na skúsenostiach a správach terapeutov. V súčasnosti ich konvenčná medicína ešte neuznáva.

 

S meracím prístrojom Vitalfeld Diagnostics sú produkované ultraslabé elektrické impulzy a prenášané do tela cez elektródy. V priebehu iba ôsmich minút sa vykoná viac ako 200 miliónov jednotlivých meraní vo frekvenčnom rozsahu od jedného Hz do jednej miliardy Hz, ktoré potom slúžia ako základ pre analýzu.

Systém používa na analýzu výlučne fyzikálne merateľné parametre. Veľmi slabými elektrickými impulzmi sú príslušné meracie objekty v tele privádzané do oscilácie - kmitania. Spätná väzba na tieto podnety sa meria a vyhodnocuje pomocou špeciálnej metódy. Výsledky z priamej aplikácie sú overené najnovším základným výskumom a poučeniami získanými z miliónov meraní.

 

Celková diagnostika tak umožňuje ucelený obraz o energetických procesoch a prehľadný popis dôležitých regulačných procesov v organizme. Preto môže byť použitý ako presný, rýchly a nezávislý nástroj pre holistický prístup v medicíne.

 

Produkty sú vyvinuté vo Švajčiarsku podľa najnovších noriem a sú certifikované CE podľa zákona o zdravotníckych pomôckach.

STK vášho zdravia v Brighter Life Center

€ 145,00Prijs
 • CRUCIAL ADVANTAGES

  1) whole-body screening
  2) quick physical measurement and immediate data analysis
  3) new treatment approaches for unclear symptoms
  4) capturing and description of complex energetic relationships
  5) preventative medicine through early detection of possible stress factors
  6) optional handling of devices through trained personnel

 • 90 minutes

bottom of page