top of page
man in theraphy.jpg

Brighter life

VITALFELD diagnostika v Brighter Life Centre

Healthy body
IMG_0969.JPG

Kontrola VITALFELD je MERACÍ SYSTÉM ZALOŽENÝ NA FYZIKE.

Všetky vyhlásenia o účinnosti technológie Vitalfeld sú založené na našich dlhoročných pozorovaniach, výskumoch, štúdiách, ako aj na skúsenostiach a správach terapeutov a v súčasnosti ich konvenčná medicína ešte neuznáva.

BLC-Logo.jpg

Hlavné výhody

1) celotelový skríning

2) rýchle fyzické meranie a okamžitá analýza údajov

3) nové prístupy k liečbe nejasných symptómov

4) zachytenie a popis zložitých energetických vzťahov

5) preventívna medicína prostredníctvom včasnej detekcie možných stresových faktorov

6) voliteľná manipulácia so zariadeniami prostredníctvom vyškoleného personálu

bottom of page